Privacy- en Cookieverklaring TWC IT Solutions B.V.

TWC IT Solutions B.V. gevestigd aan Flight Forum 3790, 5657 DX te Eindhoven, (verder aangeduid als TWC) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-beleid is omschreven welke gegevens er verwerkt worden en hoe uw privacy als klant gewaarborgd wordt.

Privacy

TWC heeft privacy, transparantie en de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt zijn.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is TWC.

Contactinformatie
TWC IT Solutions B.V.
Flight Forum 3790
5657 DX Eindhoven
Tel: 040-2542608
E-mail: post@twc.nl

 

Wie zijn wij?

TWC is een fullservice IT-partner met circa 25 jaar specialistische ervaring in de automatiseringsmarkt. TWC streeft naar het efficiënt en effectief ondersteunen van de ICT-omgevingen van haar klanten. Door het aanbieden van hoogwaardige high-end oplossingen zoals netwerk- en systeembeheer en Cloud Computing / online diensten IAAS zoals managed werkplekken. Ook uw Security is bij TWC in goede handen, zodat uw bestanden optimaal beveiligd zijn tegen bijvoorbeeld cybercriminaliteit.

 

Contact via Contactformulier en e-mail

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als TWC daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

 

Verstrekkingen aan derden

TWC verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de koop- en/of dienstenovereenkomst, op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van TWC bepaalde werkzaamheden verrichten.

 

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

TWC bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover deze nodig zijn. Gegevens die noodzakelijkerwijs nodig zijn, worden bewaard in ieder geval gedurende de looptijd van de relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Cookies

TWC maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van de TWC website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

 

Google Analytics

Daarnaast maakt TWC gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Links op de website

De social media logo’s op de website van TWC bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de voornoemde logo’s worden door TWC geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een social media dienst klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. TWC verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

 

Uw rechten

U heeft het recht TWC schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van TWC binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door TWC verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

Contactinformatie
TWC IT Solutions B.V.
Flight Forum 3790
5657 DX Eindhoven
Tel: 040-2542608
E-mail: post@twc.nl

 

Aanpassen Privacy/Cookie policy

TWC behoudt zich het recht voor deze Privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.